Despotovac

 

MANASIJA

ManasijeDva kilometra severozapadno od Despotovca nalazi se manastir Manasija,poznat i pod imenom Resava, jer je podignut uz desnu obalu reke Resave, u živopisnoj klisuri koju čine obronci planine Beljanice.Manasija je zadužbina despota Stefana Lazarevića, posvećena Svetoj Trojici, podignuta i živopisana izmedju 1407 i 1418 god. i prestavlja mauzolej despota Stefana.Tokom vekova manastir je više puta pljačkan i paljen.Turcima je služio kao utvrđenje, crkva kao konjušnica austrougarskoj vojsci, a priparta kao barutana koja se jednom i zapalila.Obnovljena je 1845.god.

 

Beljanica

Planina Beljanica svojim preko 1000 m visokim bilom razdvaja Homolje od Resave. Najviši vrh planine je 1339 metara. Kraški sastav je uzrokovao prisustvo mnogobrojnih vrtača, jama, uvala i pećina. Centralna visoravan je uglavnom gola, a padine su pokrivene bukovim i hrastovim šumama, koje su povremeno i prašumskog tipa. U senkama velikih stabala ima dosta pečuraka, naročito vrganja. Moguće je da je Beljanica dobila ime zbog golih belih stena koje iznad gustih tamnih šuma blješte na suncu. Izvora ima dosta, ali uglavnom na ničim delovima planine. Brojne su pastirske kolibe, ali stalnih naselja nema.

 

Potes Lisine

Ispod planinskog visa Sokolica, najvišeg vrha Beljanice, iz kamena izvire snažno Veliko vrelo, koje posle par stotina metara pravi atraktivan vodopad- Veliki buk. Nedaleko od ovog vodopada priroda je opštini podarila još jedan- Prskalo.

 

Divljakovac

Predstavlja lepezastu prostranu krašku uvalu sa otvorom prema severozapadu. Periferija ove doline leži na oko 650 do 800 m nadmorske visine dok su njeni najniži delovi na oko 430m. Na severoistočnom obodu polja u masivu Babina glava nalazi se ulaz u veliku Resavsku pećinu. Po bogatsvu i raznobrojnosti nakita Resavska pećina opravdano nosi epitet resavske lepotice i spada u red najlepših i najposećenijih pećina u Srbiji. Svake godine ovu lepoticu vidi preko 40.000,00 posetilaca. Ostale pećine na ovom području nisu otvorene za posetioce a smatra se da ih ima preko 100.

 

Grad muzej- Senjski rudnik

Rudarsko naselje na temelju burnih istorijskih zbivanja odigralo je značajnu ulogu kako u razvoju rudarstva u Srbiji tako i u istoriji radničkog pokreta, pa su naki od objekata stavljeni pod zaštitu sa idejom da se naselje oformi kao Grad muzej ugljarstva. Začetak industrijalizacije u Srbiji se upravo desio u Senjskom rudnik i otuda ovo mesto ima toliku vrednost.

 

I pored ovih uslova turizam na ovom području je relativno slabo razvijen zbog neiskorišćenog prirodnog potencijala i nedovoljnog ulaganja u razvoj turizma i oskudnog smeštajnog kapaciteta.